Mensgericht, duurzaam & innovatief

Inzichten die ertoe doen!

Agenda

Startdatum
Masterclass Behavioural Auditing1727773200 01-10-2024
Integrated People Process Auditing (IPPA 2.0) 1727946000 03-10-2024
Integrated People Process Auditing (IPPA 2.0) 1733130000 02-12-2024
Verbetergericht auditen (MCA1)1726056000 11-09-2024
Inductief en vaardig auditen (MCA2)1732104000 20-11-2024
Adviesgericht, RCA & Trusted Advisor(MCA3)1726660800 18-09-2024

Cultuur & Gedrag

Wat mensen dénken en welke waarden hun werkelijke gedrag stuurt, zegt vaak meer dat vinklijsten, rapporten en procedures. Wij onderzoeken cultuur en gedrag en geven trainingen, masterclasses en workshops.

Management Control Auditing

Praktijkgerichte auditopleidingen voor internal auditors. Wil je écht bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie? Dat vereist verbetergerichte maatwerkaudits, inductief onderzoek en next-level auditvaardigheden. 

Coaching, advies, interim

Wij ondersteunen al die denkers die vinden dat organiseren béter kan. Mensgerichte leiders, internal auditors en risk managers die net als wij uitgaan van het goede in mensen. Die weten dat het anders kan, maar zoekende zijn: hoe? 

Onze klanten

ACS wordt ACS Insight

ACS wordt ACS Insight! ACS Insight richt zich op zingeving, werkplezier en waardevolle inzichten die aanzetten tot een betere wereld. Lees hier over het waarom.

Lees verder »

Werken aan een relevante, effectieve en wendbare IAF

Internal Auditfuncties kunnen vrij eenvoudig hun product opknippen en die onderdelen effectiever laten zijn. Met de juiste opdrachtgever en een gericht adviesgesprek worden die onderdelen relevanter, gericht op wat nú urgent is en geeft de IAF het goede voorbeeld in relevantie en wendbaarheid.

Lees verder »

Learning history

De methodologie is in het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Learning historian pioneer’s group van het Massachusetts Institute of Technology Center for Organizational Learning. Belangrijke betrokkenen zijn onder andere Art Kleiner en George Roth, die ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de ‘Field manual for a learning historian’ uit 1996.

Enkele belangrijke onderdelen van de learning history methodology hebben we overgenomen en een prominente rol gegeven in onze behavioural audit aanpak.

Lees verder »
Kwalitatieve data-analyse

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het is een methode om informatie te verzamelen en te analyseren om zo tot betrouwbare en objectieve conclusies te komen. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van complexe fenomenen en het verkrijgen van diepgaande inzichten in de belevingswereld van individuen of groepen. Wij hebben kwalitatief onderzoek volledig geïntegreerd in onze behavioural audits. Het is een waardevolle methode om diepgaande inzichten te verkrijgen en kan bijdragen aan het begrijpen van complexe vraagstukken en het verbeteren van beleid en praktijk.

Lees verder »
Chris Argyris

Hoe audit het denken en doen duurzaam kan veranderen

In dit bericht wordt ingegaan op hoe mensen volgens de cognitieve psychologie denken en handelen. In het bijzonder wordt de wijze waarop mensen leren van hun fouten nader toegelicht en
de bijdrage die de auditfunctie met een behavioural audit daaraan kan leveren.

Lees verder »
Kwalitatief interviewen

Kwalitatief interviewen

Voor Internal auditors is interviewen een belangrijke vorm van het verzamelen van data. In dit stuk willen we ‘kwalitatief interviewen’ als methode belichten. Deze vorm van interviewen passen we toe als een van de ontsluitingstechnieken van Behavioural Audits, maar komt ook van pas in ander maatwerkonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan oorzaakanalyses. Het gaat om situaties waar het nodig is om diepgaande, rijke informatie op te halen, waarin je wilt begrijpen wat er werkelijk speelt.

Lees verder »

Wie zijn wij?