Contact

Contact Form Algemeen
Contact

Over coöperatie ACS Insight

Psychologische Veiligheid

Kun je een organisatie succesvol maken, waar iedereen gelijkwaardig is, eigenaar én zeggenschap heeft?

Wij denken dat dat kan. Daarom zijn we een coöperatie met leden. Wij vinden autonomie, werkplezier en vertrouwen belangrijke ingrediënten zijn om organisaties succesvol te maken, moet je starten bij jezelf. Is dat altijd makkelijk en efficiënt? Nee, want soms zijn er tegengestelde belangen, andere verwachtingen of wensen. Dan vraagt het dialoog, elkaar écht horen en samen op zoek naar een én-én oplossing die voor iedereen werkt.  

We vinden elkaar altijd in het mensgericht organiseren, dat de meeste mensen deugen en iedere dag hun best doen. We hebben een missie te volbrengen hebben samen. 

Wat is succes:
Succes is dat we merken dat ons gedachtengoed wordt verspreid. Dat steeds meer mensen geloven dat organiseren mensgerichter en met meer zingeving kan. Succes is belangrijke inzichten te leveren die er toe doen, op basis van gedegen en neutraal onderzoek. Succes is anderen steunen, een beweging creëren waar andersdenkende stemmen er mogen zijn. Zij die voelen
dat ze roepende in de woestijn zijn, kunnen bij ons terecht. 
Succes is ook netwerken delen en aan elkaar denken als er
een kans voorbij komt.
 

Voel jij dit net zo als wij? Dan ben je van harte welkom voor een kop koffie! We vertellen je dan graag over de voors en tegens van lidmaatschap van ACS Insight. Mail naar:

Manja Knevelbaard

Onderzoeker cultuur & gedrag in organisaties | Docent Behavioural Auditing

Wat speelt hier écht? 

Ik geef op basis van gedegen onderzoek waardevolle inzichten, die aanzetten tot duurzame verandering. Ik hou van reflectie, dialoog en evaluatie en proberen hierin álle perspectieven op tafel te brengen. Bovendien draag ik met liefde kennis over, zodat steeds meer mensen op een mensgerichtere manier organisaties van binnenuit beter kunnen maken. 

Je kunt mij bellen voor behavioural audits, complexe vraagstukken waarbij oog voor context en mensgerichtheid van belang is en wanneer je een spreker nodig hebt over mensgericht auditen, impact maken, psychologische veiligheid en Internal Audit en de unieke plek die het heeft in organisaties! 

Mail mij gerust met grote of kleine vragen en voor kennismaking: 

Manja Knevelbaard

Ron de Korte

Auditingconsultant, MT-coach | Docent Management Control en Auditing

Daadwerkelijk bijdragen aan de bedoeling! 

Ik draag direct en indirect bij aan gedegen onderzoek met waardevolle inzichten, die aanzetten tot duurzame verandering. Ik hou van nuances, een brede optiek en een tot leren aanzettende dialoog in plaats van oordelen. Liever inductief dan toetsend. Overdragen van kennis en ervaring als docent, coach en auteur is het middel, op een mensgerichtere manier in beweging brengen het doel. 

Je kunt mij bellen voor het doorontwikkelen van 2e en 3e lijns afdelingen (audits, control, risicomanagement e.a.) waarbij wendbaarder, kort cyclisch en mensgericht speerpunten zijn. Ik coach CAE’s en spreek bestuurders over hun opdrachtgeversrol van interne onderzoeken. Met in-house trainingen brengen we praktische maatwerkvertalingen van onze keur aan theorietoepassingen.

Mail mij voor praktische én theoretische vragen en voor een kennismaking: 

Jan Otten

Onderzoeker, adviseur en spreker cultuur & gedrag in organisaties | Coach en trainer Behavioural Auditing

Als arbeids- en organisatiepsycholoog en bedrijfskundige heb ik me vanaf de jaren ’80 beziggehouden met vraagstukken als kwaliteit van de arbeid, motivatie en zingeving in organisaties. Socio-techniek, als wetenschappelijke stroming, speelde daarbij altijd een centrale rol. De cruciale vraag was hoe je bij de inrichting van processen en werkplekken de juiste balans vindt tussen sociaal-organisatorische en technisch-organisatorische factoren.

Deze belangstelling voor de mens in de organisatie heeft me tijdens mijn bijna 40-jarige ervaring in internal auditland nooit losgelaten. De toenemende aandacht voor cultuur en gedrag heeft geleid tot de ontwikkeling van behavioural auditing en integrated people process auditing (IPPA). Ik heb inmiddels meer dan 100 behavioural audits mogen begeleiden, waarbij ik steeds twee uitdagingen voor ogen had: inzichten opleveren die leiden tot duurzame veranderingen in de organisatie en de overdracht van kennis en vaardigheden waardoor het palet van de betrokken internal auditors wordt uitgebreid met waardevolle methoden en technieken.

Sta je voor een complex cultuur en gedragsvraagstuk en heb je interesse in degelijke op gedragwetenschappen gestoelde onderzoeksaanpakken die de organisatie een intermenselijk spiegelbeeld opleveren, kun je me mailen voor vragen of een kennismakingsgesprek: 

Jan otten

Ron Brummans

Ervaren coach & trainer | interim bestuurder | voormalig toezichthouder en accountant

Mijn carrière heeft me veel ervaring gebracht in de omgang met leidinggevenden, bestuurders en commissarissen en als interim bestuurder van een middelgrote verzekeraar. Ik ben professioneel, zorgvuldig en doordacht in mijn communicatie. Als de situatie daarom vraagt ben ik eerlijk en direct. Ik zeg wat ik vind dat gezegd moet worden. Ik denk automatisch na over de verschillende perspectieven van een vraagstuk, hoort graag ieders inzichten en neemt die mee in mijn meningsvorming. Ik vind het erg belangrijk om open te blijven staan voor nieuwe inzichten.

Als coach luister ik zorgvuldig en spiegel gemakkelijk. Vanuit mijn specialisme als procesbegeleider voor trajecten inzake de geschiktheidstoetsing heb ik me ontwikkeld tot een allround opleider en begeleider van bestuurders en commissarissen die voor het eerst een bestuur- of commissarisfunctie gaan vervullen.

Ik maak graag kennis wanneer je zoekt naar een gedegen sparringspartner die je een eerlijke spiegel biedt, vanuit hands-on ervaring als bestuurder. Kijken vanuit een ander perspectief is mijn kracht. Ook sta ik open voor een interim-bestuursfunctie.