Tag Learning history

Learning history

De methodologie is in het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Learning historian pioneer’s group van het Massachusetts Institute of Technology Center for Organizational Learning. Belangrijke betrokkenen zijn onder andere Art Kleiner en George Roth, die ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de ‘Field manual for a learning historian’ uit 1996. Enkele belangrijke onderdelen van de learning history methodology hebben we overgenomen en een prominente rol gegeven in onze behavioural audit aanpak.