Behavioural Audit

Behavioural Audit

Wil je weten wat er écht speelt? Betekenisvolle inzichten op complexe thema’s? Waarde toevoegen aan de organisatie?

Kies dan voor een kwalitatieve onderzoeksmethode die rijke, diepgaande informatie naar boven haalt door middel van reflectieve gesprekken en observaties. Hiermee faciliteer je dialoog over onderwerpen die de leden van organisatie écht bezig houdt, over de waarden die hun gedrag stuurt en krijgen de deelnemers handelingsperspectief om mee aan de slag te gaan.

Overweeg je een behavioural audit? We denken graag met je mee. Van de gehele uitvoer tot begeleiding op afstand is mogelijk. 

Opzet Behavioural Audit

Een Behavioural Audit is een neutraal en deugdelijk onderzoek dat erop is gericht inzicht te krijgen in het gedrag van organisatieleden en daarover te rapporteren met als doel het duurzaam beïnvloeden van het sociaal-psychologische klimaat en de cultuur van de organisatie.

Met een Behavioural Audit  proberen we met onderzoekende, reflectieve gesprekken en gedragsobservaties de echte drijfveren van de betrokkenen boven tafel te krijgen. In een Behavioural Audit zijn we op zoek naar de regels die verantwoordelijk zijn voor het denken en doen van de mensen in de organisatie. Het betreft diepte-interviews waarbij we de respondenten door geavanceerde interviewtechnieken stimuleren na te denken over hun werkelijke motieven en laten rapporteren over hun ‘theory-in-use’.

We maken op basis van kwalitatieve data-analyse een narratieve rapportage, dat het verhaal vertelt in de woorden van de organisatieleden. Dit narratief wordt teruggelegd aan de deelnemers in een validatiebijeenkomst. Door de veelkleurigheid en variatie van perspectieven, ontstaat inzicht in de dynamieken die gaande zijn binnen de organisatie, en biedt handelingsperspectief voor de toekomst! 

Voorbereiding

In de voorbereiding stellen we samen vast: Wat is de onderzoeksvraag en scope van het onderzoek? Leent het vraagstuk zich voor een Behavioural Audit? We hebben geen normenkader vooraf, wel houvast. 

Data verzamelen

Door het voeren van reflectieve gesprekken, individueel of in groepen, onderzoeken we wat mensen wérkelijk denken. We gaan op zoek naar onderliggende waarden, impliciete aannames en overtuigingen. Zo ontstaat het beeld van wat er écht speelt in organisaties. 

Terugkoppelen

Met de deelnemers van het onderzoek faciliteren we een  validatiebijeenkomst. Doel is vaststellen of de deelnemers zich herkennen in het geschetste narratief op basis van hun eigen citaten, maar vooral om in dialoog de uitkomsten te duiden en handelingsperspectief te creëren voor de toekomst. 

Voor wie?

Hoewel Behavioural Auditing in eerste instantie is ontstaan voor Internal Auditors, werken we in de praktijk ook samen met Risk & Compliance medewerkers, Human Resource afdelingen en Veranderexperts. Steeds vaker werken we direct met leiders uit de organisatie.

We werken graag als onderdeel van jullie team, met mensen die werkzaam zijn ín de organisatie. We werken graag met iemand die weet ‘hoe de hazen lopen’ en die openstaan om zichzelf vaardigheden en technieken eigen te maken die bij deze manier van onderzoeken hoort. Training on the job is altijd onderdeel van onze ondersteuning, omdat we graag kennis delen. 

Ontstaan Behavioural Auditing

Tijdens een lange tussenstop op het vliegveld van London Heathrow kocht Inge van der Meulen, antropologe, in een boekwinkel het boek Car Launch | The Human Side of Change. Na het lezen was ze vastbesloten: “Hier moeten we iets mee!”

Jan Otten (organisatie-psycholoog) en zij werkten toen al samen in het toenmalige ACS en besloten om de theorie, methoden en technieken voor internal auditing geschikt te maken. Dit heeft geleid tot een inductieve auditvorm voor het onderzoeken van gedrag- en cultuurgerelateerde beheersingsvraagstukken. Al ruim 12 jaar voeren we Behavioural Audits uit in de meest uiteenlopende organisaties.

Manja Knevelbaard voegde zich in 2021 bij ACS omdat ze gegrepen is door de doordachtheid en effectiviteit van Behavioural Auditing en is nu docent Behavioural Controls aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 

Methodische achtergrond

Een Behavioural Audit is een voorbeeld van een inductieve audit. Dat betekent kwalitatief onderzoek naar gedrag en cultuur met een zogenaamde ‘open norm’, met een achterliggende visie op cultuur en gedrag.  

Behavioural Auditing kent zijn oorsprong in de kwalitatieve onderzoekstraditie. We werken vanuit het sociaal constructivisme: de theorie dat onze ervaring van de wereld, onze realiteit (deels) geconstrueerd wordt door sociale processen die afhangen van de maatschappij waarin we leven. Hierin kunnen mensen dezelfde gebeurtenis heel anders beleven. Een Behavioural Audit is participatief en heeft veel ruimte voor de deelnemers om hun verhaal te vertellen, te toetsen en bijeen te komen om het narratief te valideren in een dialoogsessie. 

We juichen onderzoek in organisaties vanuit deze onderzoekstraditie toe, omdat het er een enorme wijsheid en lerend vermogen loskomt wanneer alle stemmen gehoord worden, alle verhalen op tafel komen. Wanneer het probleem vanuit meerdere perspectieven kan worden bekeken.

Diversiteit en variëteit in betekenisgeving bij medewerkers fungeren als waardevolle bronnen voor vernieuwing! We omarmen we de complexiteit en context binnen organisaties volledig, zonder dit plat te slaan of te versimpelen. 

Behavioural Auditing kent zijn wortels in Learning History (Roth & Kleiner, 1999), gecombineerd met Grounded Theory (o.a. Strauss & Glaser).

De achterliggende visie op cultuur en gedrag wordt ontleent aan o.a. Argyris, Schein, Senge, Hofstede.