Life Languages

Waarom werken met Life Languages?

Van alle modellen waar ik de afgelopen tientallen jaren mee kennis maakte, is het Life Languages model het enige dat in de praktijk herkenbaar is aan de hand van de woorden die mensen gebruiken en de  acties die mensen laten zien. Dat komt door de profielen waarin je  jezelf en anderen verrassend goed herkent en vooral met de communicatiesleutels die iedere taal kenmerken. Ten eerste het filter waardoor we kijken, luisteren en spreken, ten tweede de behoeftes die we hebben (wat we van onze medemens willen) en de drijfveren (‘passie’) die ons dagelijks in beweging laten komen. Ken je de communicatiesleutels, dan begrijp je jezelf en de ander opeens veel beter en ga je eenvoudiger de verbinding aan en bereik je betere resultaten. En dat is waar het model voor is geschreven: Voor effectieve communicatie met behoud van goede relaties en respect voor ieders eigenheid. Met duurzame gevolgen voor de relatie met onszelf en met de mensen met wie we leven, werken en plezier maken. 

Omdat de kwaliteit van iedere organisatie afhankelijk is van goede communicatie, is het Life Languages model inzetbaar in alle vraagstukken waarin mensen elkaar beter willen kunnen bereiken. 

Communicatie-intelligentie

We leiden jou en je collega’s op voor het aangaan van gesprekken, het coachen en begeleiden van collega’s vanuit het Life Languages-gedachtegoed. Het Life Languages model biedt niet alleen zelfinzicht maar ook inzicht in de mensen om je heen. Wat willen ze? Wat wil je zelf? Wat wil de ander? Waar ligt jullie kracht en wat zijn je aandachtspunten? Allemaal vragen waarop de Life Languages een antwoord bieden. In dat kader bieden wij onder andere de volgende Workshops en trainingen:

 

 • Life Languages basisworkshop 
 • Profielen lezen en begrijpen
 • Coachen met het profiel voor leidinggevenden
 • Communicatie met (iemand met) een andere life language
 • Veilige communicatie binnen de onderneming
 • Verbeteren van besluitvorming
 • Effectiever vergaderen
 • Herkennen en toepassen van heldere managementstijlen
 • Communicatie-intelligentie in zelfevaluaties

 

Complete maatwerkopleidingen voor bestuurders en managementteams ter vergroting van de eigen beïnvloedingsvaardigheden worden in overleg samengesteld.

Voor het volgen van de maatwerkopleidingen is een (of meerdere) persoonlijk verdiepend gesprek over je eigen Life Languages profiel noodzakelijk.

In de aangeboden opleidingen en workshops verhoog je je zelfbewustzijn en je impact op anderen. Het Life Languages model bieden inzicht in te verwachten reacties, in gedrag onder druk (stress) en in het terugzetten van mensen in hun kracht. De 7 verschillende perspectieven van de Life Languages versterken je inlevingsvermogen en sterken je vermogen om goede relaties aan te gaan. Werknemers sfeer en de beleefde veiligheid sterk toenemen.

Dit alles bereiken we via praktisch gerichte trainingen en workshops. We trainen je in het verdiepend lezen van de Life Languages profielen, verbreden en versterken je coachingsmogelijkheden maar ook je rapportagevaardigheden en het leiden van vergaderingen. Je blik op jezelf en de mensen om je heen verandert en maakt je omgang met jezelf en anderen meer ontspannen en ook effectiever.

Opleiding tot gecertificeerd communicatie-intelligentie coach

Overzicht

 • Verdieping van de kennis van en inzichten in de 7 levenstalen
 • Verdieping van de kennis van en inzichten in de communicatie-indicatoren
 • Coaching met het life languages profiel en de communicatie-indicatoren
 • Praktische toepassing van modellen voor o.a. de crosstalks
 • Inzicht in de werking van de life languages coach omgeving 
De opleiding wordt gegeven door de twee senior communicatiecoaches in Nederland, Henk-Peter Dijkema en Ron Brummans. Voorafgaand aan het volgen van deze opleiding neem je je profiel af en bespreek je deze met je communicatiecoach. De opleiding richt zich op de diepere inzichten in de 7 levenstalen, de communicatie-indicatoren en de praktische coaching aan de hand van het profiel van een coachee. Na de opleiding krijg je toegang tot een eigen omgeving in de life languages database en alle inmiddels ontwikkelde coaching modellen waarmee je praktisch aan de slag gaat. 

Data

21-24 mei en 29 mei 2024

Cursustijden

9:30 u – 16:30 u

Centraal in Nederland
Investering: $4.500,- (te berekenen door de Life Languages organisatie)

Persoonlijke coaching

Voor levensvragen, persoonlijke ontwikkeling, loopbaanvraagstukken en dergelijke
 • Vergroot je zelf inzicht
 • Vergroot je impact als leider
 • Versterk je omgang met anderen

Interesse? Neem contact met ons op.