Masterclass Psychologische veiligheid

Deze training geeft de (audit)professional dieper inzicht in de ‘ins and outs’ van psychologische veiligheid, op basis van wetenschappelijk onderzoek van oa. Amy Edmondson, Timothy Clark en het Google Artistotle-project. Vragen als: Wat is psychologische veiligheid? Wat zijn de effecten bij afwezigheid daarvan? Wat zijn de effecten als er wel sprake is van psychologische veiligheid komen aan bod. Uiteraard staan we uitgebreid stil bij de vraag hoe je als internal auditor, riskmanager, controller en rekenkamer psychologische veiligheid kunt onderzoeken en hoe je vanuit jouw rol kunt bijdragen.

De eerstvolgende training wordt verzocht door Manja Knevelbaard en Jop Adriaans via IIA Nederland op 27 mei en 12 juni. 

Psychologische veiligheid

Langjarig wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat Psychologische veiligheid de belangrijkste enabler is voor hoog-presterende teams en organisaties. Wist je dat psychologische veiligheid de basis is om met elkaar te leren en te verbeteren? Als je als internal auditor wérkelijk waarde wilt toevoegen aan organisaties, is dit dus de training voor jou!

Overzicht

  • Je krijgt inzicht in de wetenschappelijke basis van psychologische veiligheid. Wat is het en wat is het niet?
  • Je leert waarom psychologische veiligheid van belang is in organisaties
  • Je oefent concrete, direct toepasbare gesprekstechnieken om psychologische veiligheid in je eigen team te vergroten.
  • Je ontdekt wat de rol is van Internal Audit op dit onderwerp
  • Je herkent signalen over de mate van psychologische veiligheid in je organisatie.
  • Je leert onderzoeksmethodes voor psychologische veiligheid
  • Je krijgt inzicht hoe kun je met de uitkomsten de organisatie kunt helpen verbeteren.
  • Je kunt in psychologische veiligheid integreren in je dagelijkse werk

Op dag 1 gaan we dieper in op de theoretische basis van Psychologische Veiligheid, op basis van wetenschappelijk onderzoek van oa. Amy Edmondson, Timothy Clark en het Google Artistotle-project. We geven natuurlijk de negatieve effecten weer van een afwezigheid van psychologische veiligheid. We geven ook weer wat de positieve effecten zijn op het presteren van organisaties en het welzijn van mensen op de werkvloer wanneer er een psychologisch veilig werkklimaat is.

Op dag 2 focussen we ons op de context waarin Internal Audits, maar ook riskmanagers, controllers en rekenkamers werken. We gaan in op verschillende manieren waarop Psychologische Veiligheid is te onderzoeken en hoe je vanuit jouw rol kunt bijdragen.

Twee weken voor de start van de training ontvang je een voorbereidende opdracht en artikelen om je voor te bereiden op de training.

De training bestaat uit 2 trainingsdagen. In de training wordt theorie afgewisseld met interactieve workshops waarin de behandelde stof wordt geoefend.

De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Na afronding van de training ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van ACS Behavioural Auditing & Consulting.

Het aantal PE-uren voor deze masterclass bedraagt 14.

Data

Nog te bepalen

Cursustijden

09:00 – 17:00 uur

Nog te bepalen.

De kosten voor deze masterclass bedragen € 1198.- per deelnemer. Deze bedragen zijn exclusief 21% b.t.w.

Incompany

Een groepstraining is de ideale optie als je psychologische veiligheid wilt onderzoeken in jouw organisatie. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.  We kunnen ook dag 1 toespitsen op de psychologische veiligheid in jouw team en met- en tussen stakeholders waarmee je werkt. We kunnen de training ook op maat maken voor leiders, bestuurders of 2de lij (Risk, Compliance)

Pluspunten van Incompany trainingen:

Efficiënt – Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
Hoog rendement – De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
Borging – We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
Altijd – Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren.
Overal – We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.

Indien gewenst kan de masterclass Psychologische Veiligheid ook in de Engelse taal worden verzorgd.