Trusted advisor

Management control auditing (MCA)

Praktijkgerichte Internal audit- opleiding voor collega’s uit de externe praktijk, zij-instromers en starters.

Onze trainingen onder de namen MCA1, 2 en 3 ondersteunen de ontwikkeling van internal auditfuncties en 2e lijns-afdelingen op het vlak van relevantie, onderzoeks- en communicatievaardigheid.

De trainingen Management Control Auditing beogen van internal auditors nadrukkelijk onderzoekers te maken en adviseurs te helpen hun advisering met onderzoek te onderbouwen. In drie doordachte series van sessies (MCA1, 2 en 3) behandelen we de verschillende typen onderzoek en beargumenteren we de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een afdeling die wordt gewaardeerd voor haar bijdrage aan de ondernemingsdoelstelling

Management control auditing

Internal auditors, onderzoekers en adviseurs hebben potentieel een grote invloed op de ontwikkeling van de organisatie. Gebezigde termen als ‘trusted advisor’ maar ook ‘politieagent’ benadrukken dat het imago van de collega’s en afdeling daarbij essentieel is. Met name internal audit wordt nog vaak gezien als ‘de controleur voor’ of ‘de ogen van’ het bestuur of zelfs de toezichthouder. In onze visie dragen de auditor en onderzoeker, net als de adviseur, bij aan de wendbaarheid en het leervermogen van de organisatie door in management haar opdrachtgever te zien, naast haar collega.

Deze praktijkgerichte hybride Internal auditopleiding voor collega’s uit de externe praktijk, zij-instromers en starters richt zich op:
• het positioneren en ontwikkelen van een moderne verbetergerichte auditfunctie;
• het gestructureerd ontwerpen van maatwerk audits;
• het vaardig ophalen van de complexe praktijk en het analyseren van verschillen met de verwachting;
• motiverend rapporteren en aanzetten tot verbetering.

Als logisch vervolg op MCA1 richten we ons in MCA2 op inventariserende onderzoeken, interviewen (mét acteur) en verbetergericht rapporteren. Met MCA1 heb je geleerd maatwerkonderzoeken te ontwerpen en heb je ervaren welke vaardigheden extra benodigd zijn zodra je het ‘controls testen’ bent ontgroeid. De interviewtraining richt zich op het uitstellen van je oordeel en zelf in te brengen ‘lastige situaties. Auditrapportages moeten verbetergericht zijn en aanzetten tot managementacties. Dat kan op verschillende manieren!

De praktijkgerichte Trusted Advisor-training: adviseren, het socratische gesprek, dilemma- en RCA/ oorzaakanalyse-onderzoek. Als vervolg op je RO-opleiding of onze modules MCA1 en MCA2 richten we ons op maatwerkadvisering, socratische gespreksvoering en RCA of oorzaakgerichte onderzoeken.

Overzicht MCA 1

Deze bewezen opzet van de MCA-opleiding richt zich op:
• het positioneren en ontwikkelen van een moderne auditfunctie
• het gestructureerd ontwerpen van maatwerk audits
• het vaardig ophalen van de complexe praktijk en het analyseren van verschillen met de verwachting
• het rapporteren en aanzetten tot verbetering

Na afronding van MCA1:
• begrijp je wat jouw auditfunctie kenmerkt en onder welke invloeden deze is ontstaan;
• ken je de mogelijkheden van internal auditing en de randvoorwaarden die bijdragen aan de door jou gewenst ontwikkeling;
• begrijp je het belang van een ‘echte’ opdrachtgever;
• ben je in staat een toetsend maatwerkonderzoek (audit) te ontwerpen en hoe deze uit te voeren;
• ken je de vaardigheidselement van het auditinterview en de auditrapportage.

 • Auditing en Auditfuncties
 • Randvoorwaarden voor en selectie en planning van audits
 • Het conceptueel auditontwerp
 • Het technisch auditontwerp en Audit- beheersing
 • Gegevensverzameling
 • Gegevensverwerking
 • Rapportage, Follow-up en Agility

Ondersteuning bij de toepassing bij een eigen praktijk auditontwerp maakt deel uit van de training.

Twee weken voor de start van de training ontvang je de inloggegevens van ons Learning Management Systeem (LMS) waar je ondermeer video’s, artikelen en testvragen kunt vinden om je voor te bereiden op de training. Met de vragendatabase kun je testen of je de gelezen stof jezelf voldoende eigen hebt gemaakt. Uiteindelijk kun je een online-toets afleggen.

De MCA1-training bestaat uit 2 trainingsdagen en 3 online-sessies, verspreid over tien weken. In de training worden korte inleidingen afgewisseld met interactieve sessies waarin de behandelde stof naar de (eigen) praktijk wordt gebracht. De online-sessies bestaan uit een verdiepingsuur en een praktijkuur en starten met het afstemmen van de te behandelen theorie op basis van de door de deelnemers aangeleverde vragen. Bij afwezigheid kunnen die sessies achteraf alsnog worden bekeken. Daaromheen is er tijd voor een persoonlijk half uur op afspraak.

Zelfwerkzaamheid
Planmatige zelfwerkzaamheid met het MCA-boek (2020) en ondersteund met het LMS: instructievideo’s, artikelen en testvragen- database.
Persoonlijke verdieping naar de eigen praktijksituatie.

Ron de Korte RA RE RO CIA

MCA1 wordt tweemaal per jaar als openinschrijftraining georganiseerd.

Data
Voorjaar 2024: woensdagen 27 maart en 29 mei 2024
Online-sessie op maandagen 9 april, 23 april en 14 mei 2024

Najaar 2024: woensdagen 11 september en 6 november 2024
Online-sessie op maandagen: 23 september, 7 en 21 oktober 2024

Cursustijden 9:30 u – 16:30 u
Online sessies 10:00 u – 12:15 u

De MCA-trainingen worden georganiseerd in Doorn. Het adres is:

Sitiopark 13, 3941 PP Doorn

Minimaal: 6

Maximaal: 12

€ 1.995* excl. BTW plus € 50 voor het MCA boek te verkrijgen bij www.Auditing.nl/ boekwinkel/
10% korting** in combinatie met MCA2
* € 2.095 bij toepassing 0% BTW o.b.v. CKRBO-regeling.
** Tenzij reeds kortingen worden ingehouden

Je ontvangt een MCA3- certificaat met 28 PE-uren op basis van actieve deelname en een korte praktijkopdracht.

Overzicht MCA 2

Als logisch vervolg op MCA1 richten we ons op inventariserende onderzoeken, interviewen (mét acteur) en verbetergericht rapporteren.
Met MCA1 heb je geleerd maatwerkonderzoeken te ontwerpen en heb je ervaren welke vaardigheden extra benodigd zijn zodra je het ‘controls testen’ bent ontgroeid.
MCA1 kun je desgewenst ook ná deze MCA2 training volgen, maar dit vereist wat extra voorbereiding.

Na afronding van MCA2:
• kun je ook een inventariserend onderzoek ontwerpen en uitvoeren;
• weet je je opdrachtgever te overtuigen van de waarde van een inventarisatie en gezamenlijke analyse;
• ontwerp je en neem je met vertrouwen een semi-gestructureerd interview af;
• kun je kiezen uit verschillende rapportagevormen (ook alternatieven voor het ‘papieren’ rapport)
• en weet je management aan te zetten tot gerichte verbeteracties.

 • Typen onderzoek passen bij 2e en 3e lijns afdelingen
 • Het inductief inventariserend onderzoek en gezamenlijke
 • Het Semi-gestructureerd auditinterview
 • Lastige interviewsituaties in goede banen leiden (met acteur Servaas)
 • Auditrapportages, schrijf- en review- Artikelen Auditrapportages proces, andere rapportagevormen
 • Eigen rapportages beoordelen en verbeteren.
 •  
 • Gegevensverzameling
 • Gegevensverwerking
 • Rapportage, Follow-up en Agility

Ondersteuning bij de toepassing bij een eigen praktijk auditontwerp maakt deel uit van de training.

Twee weken voor de start van de training ontvang je de inloggegevens van ons Learning Management Systeem (LMS) waar je ondermeer video’s, artikelen en testvragen kunt vinden om je voor te bereiden op de training. Met de vragendatabase kun je testen of je de gelezen stof jezelf voldoende eigen hebt gemaakt. Uiteindelijk kun je beperkte een online-toets afleggen.

De MCA2-training bestaat uit 3 trainingsdagen verspreid over vijf weken. In de training worden korte inleidingen afgewisseld met interactieve sessies waarin de behandelde stof naar de (eigen) praktijk wordt gebracht. 

Daaromheen is er tijd voor een persoonlijk half uur op afspraak.

Zelfwerkzaamheid
Planmatige zelfwerkzaamheid met het MCA-boek (2020) en ondersteund met het LMS: instructievideo’s, artikelen en testvragen- database.
Persoonlijke verdieping naar de eigen praktijksituatie.

Ron de Korte RA RE RO CIA

Acteur Servaas van der Zijden

MCA2 wordt tweemaal per jaar als openinschrijftraining georganiseerd.

Data
Voorjaar 2024: woensdagen 5 juni,19 juni en 3 julii 2024

Najaar 2024: woensdagen 20 november, 4 en 18 december 2024

Cursustijden 9:30 u – 16:30 u

De MCA-trainingen worden georganiseerd in Doorn. Het adres is:

Sitiopark 13, 3941 PP Doorn

Minimaal: 6

Maximaal: 12

€ 1.995* excl. BTW
10% korting** in combinatie met MCA2
* € 2.095 bij toepassing 0% BTW o.b.v. CRKBO-regeling.
** Tenzij reeds kortingen worden ingehouden.

Je ontvangt een MCA2- certificaat met 28 PE-uren op basis van actieve deelname en afgeronde kennis-test.

Overzicht MCA 3

Als vervolg op je RO-opleiding of onze modules MCA1 (Auditfunctie en het ontwerpen van verbetergerichte audits) en MCA2 (auditvaardigheden en inductieve audits) richten we ons op maatwerk advisering, socratische gespreksvoering en RCA of oorzaakgerichte onderzoeken.
Als geschoolde operational auditor (RO, post-HBO of met MCA1 en MCA2) heb je geleerd maatwerkonderzoeken te ontwerpen en heb je ervaren welke vaardigheden aanvullend benodigd zijn zodra je het ‘controls testen’ en toetsend onderzoek bent ontgroeid.

Na afronding van MCA3:
• weet je dat ‘de Rootcause’ veelal meer vereist dan ‘five times why’;
• kun je ook een oorzaakanalyse-onderzoek ontwerpen en uitvoeren;
• ben je ‘adviesvaardig’ en ken je op dat vlak je valkuilen;
• ken je de aandachtspunten die je helpen te worden ervaren als Trusted Advisor;
• ben je in staat een socratisch gesprek te voeren;
• en weet je management te inspireren tot effectieve verbeteracties.

 • Soorten advisering & visie D.Maister
 • Root Cause Analyses en oorzaak- analyse
 • Oorzaakanalyseopdracht
 • Dilemma-onderzoek & de Alignment audit
 • Het Socratisch gesprek & de Trusted Advisor in actie

Ondersteuning bij het beter onderbouwen van auditaanbevelingen in de eigen rapportages maakt onderdeel uit van de training.

Twee weken voor de start van de training ontvang je de inloggegevens van ons Learning Management Systeem (LMS) waar je ondermeer video’s en artikelen kunt vinden om je voor te bereiden op de training.

De MCA3-training bestaat uit 3 trainingsdagen verspreid over zes weken. In de training worden korte inleidingen afgewisseld met interactieve sessies waarin de behandelde stof naar de (eigen) praktijk wordt gebracht. 

Daaromheen is er tijd voor een persoonlijk half uur op afspraak.

Zelfwerkzaamheid
Planmatige zelfwerkzaamheid met het MCA-boek (2020) en ondersteund met het LMS: instructievideo’s, artikelen en testvragen- database.
Persoonlijke verdieping naar de eigen praktijksituatie.

Ron de Korte RA RE RO CIA

MCA3 wordt tweemaal per jaar als open-inschrijf-training georganiseerd.

Data
Voorjaar 2024: woensdagen 3 april, 17 april en 8 mei 2024

Najaar 2024: woensdagen 18 september, 2 en 16 oktober 2024

Cursustijden 9:30 u – 16:30 u

De MCA-trainingen worden georganiseerd in Doorn. Het adres is:

Sitiopark 13, 3941 PP Doorn

Minimaal: 6

Maximaal: 12

€ 1.995* excl. BTW
10% korting** in combinatie met MCA1 of MCA3
* € 2.095 bij toepassing 0% BTW o.b.v. CRKBO-regeling.
** Tenzij reeds kortingen worden ingehouden.

Je ontvangt een MCA2- certificaat met 28 PE-uren op basis van actieve deelname en afgeronde kennis-test.

Incompany

Een groepstraining is de ideale optie als in jouw organisatie meerdere medewerkers voor dezelfde uitdaging staan. We passen de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op de situatie in jouw organisatie.

Pluspunten van Incompany trainingen:

Efficiënt – Je brengt in één keer de kennis en competenties van complete teams naar een hoger niveau.
Hoog rendement – De specifieke leerdoelen en -wensen van jouw collega’s staan centraal.
Borging – We maken gebruik van actuele praktijksituaties voor optimale borging van leerdoelen.
Altijd – Jij bepaalt het moment waarop we de training organiseren.
Overal – We organiseren de training waar jij wil. Binnen of buiten je organisatie.