Ron Brummans

Bestuur en Raad van Commissarissen

In 2012 is als reactie op de financiële crisis in 2008/2009 door de financiële toezichthouders DNB en AFM de geschiktheidstoets in het leven geroepen. Sinds 2012 ook train ik bestuurders en commissarissen en ben ik procesbegeleider voor het aanvragen van geschiktheidstoetsingen. In dit proces worden de kandidaten geïnterviewd ten behoeve van het opstellen van de geschiktheidsmatrix, het cv en de ‘besluitvorming en overwegingen bij de benoeming’. Vervolgens wordt in samenwerking met de financiële instelling de set in te dienen documenten samengesteld. Indien verwacht wordt dat de kandidaat wordt uitgenodigd voor een toetsingsgesprek wordt de kandidaat voor dat gesprek ‘klaargestoomd’ aan de hand van uitgebreide vragenlijsten en simulatiegesprekken. De voorbereidingstrajecten vormen voor de kandidaten mede een grondige voorbereiding op hun toekomstige functie.

Op aanvraag leveren wij ook de volgende diensten:

 • Tijdelijke vervanging bij openstaande vacatures voor dagelijks beleidsbepalers.
 • Opleiding van kandidaat bestuurders naar bestuursniveau, waarin alle relevante aandachtsgebieden worden meegenomen.
 • Samenwerkings-/ communicatie-/ teambuildingstrainingen verzorgd waarin de kandida-(at-) en het zittende team elkaar beter leren kennen in zowel hun sterkste kanten als het aandachtsgebieden.
 • Geschiktheidsanalyses van potentiële kandidaten om meer zekerheid te krijgen over die geschiktheid
 • Life Languages profielanalyses waarin – na validatie van het profiel – de sterke eigenschappen en aandachtspunten van een kandidaat op het gebied van communicatie en gedrag worden samengevat.
 • Zelfevaluaties voor Raden van Bestuur en Raden van Commissarissn

Een aantal referenties uit de afgelopen jaren:

 • Sandra Schellekens, CEO van Dela
  • “Ron heeft een heel efficiënte werkwijze die ik zeer prettig vind. In de gesprekken die wij hadden heeft Ron mij uitgedaagd en geprikkeld. Dat deed hij op een prettige wijze waarbij hij flexibel wisselde van rol en we af en toe ook flink konden lachen. Elk gesprek zette weer aan tot nadenken. Ron heeft me op een andere wijze naar DELA laten kijken en dat was heel inspirerend.”
 • Ton van Houten, CEO Zorg en Zekerheid
  • “Wij zijn uiterst content over de begeleiding van Ron Brummans bij de aanmelding van onze nieuwe bestuurder voor de toetsing bij DNB. Op een plezierige en kundige wijze heeft hij kandidaat-bestuurder en collega-bestuurder meegenomen in de voorbereiding van de toetsing. Het door hem uitgevoerde begeleidingstraject raakte zowel de persoonlijke als inhoudelijke facetten, van zowel de nieuwe bestuurder als de samenwerking binnen de Raad van Bestuur. Het simulatiegesprek werd ervaren als grondig en uitdagend. De door Ron samengestelde aanmeldingsdocumenten waren van hoge kwaliteit. Kortom deze begeleiding is naar onze mening van veel toegevoegde waarde bij de aanmelding van een bestuurder bij DNB.”
 • Gerard Kok, CEO  en collega-bestuurder Coöperatie Univé Oost
  • “Ron is gedurende 10 maanden interim bestuurder geweest bij Univé Oost. Met name verantwoordelijk voor de brandverzekeraar. Met Ron is het uitermate plezierig samenwerken. Hij maakt weloverwogen keuzes en brengt wijsheid in de organisatie. Ron heeft een coachende manier van leidinggeven en heeft veel zicht op gedrag van mensen. Via de methodiek van “Life Languages” geeft hij inzicht in verschillende communicatiestijlen tussen het leidinggevend kader, hetgeen helpt om drijfveren van de ander beter te kunnen duiden en te begrijpen.

Ron heeft als interim bestuurder bestuurstaken in de volle breedte opgepakt en Univé Oost een stap verder gebracht. Hij is menselijk, praktisch en to the point. Fijn om met een collega-bestuurder als Ron, al dan niet tijdelijk, verder te bouwen aan de organisatie.”

 • Nancy van Rijn, bestuurder OVM Vinkeveen
  • “Ron Brummans heeft op een zeer prettige en deskundige wijze mijn competenties en geschiktheidsmatrix in kaart gebracht. De diverse gesprekken die ik met Ron heb gevoerd, waren open, constructief en kritisch. Mijn life languages communicatieprofiel is voor mij zeer herkenbaar. Door dit profiel heb ik mezelf beter leren kennen en heeft het mij inzicht gegeven in de wijze waarop andere mensen op mij reageren en waarom. Ik heb ook van hem geleerd in te schatten welk communicatieprofiel gesprekspartners gebruiken. Dit komt een heldere communicatie zeer ten goede.”
 • Marcel Frijns, bestuurder Univé Groene Hart
  • “In de afgelopen jaren was Ron Brummans diverse keren mijn gesprekspartner in zelfevaluaties en bij bijzondere onderwerpen. Zijn accurate waarnemingen, vragen, analyses en zijn manier van spiegelen hebben mij ondersteund bij het nemen van zorgvuldige besluiten.”
 • Directie Onderlinge Rijn en Aar
  • “Door de pensionering van een directielid is besloten intern een sollicitatieprocedure uit te zetten voor een tweede directielid. De uitgekozen kandidaat zal worden opgeleid om samen met de blijvende directeur het directieteam te gaan vormen.

Beiden zijn zowel individueel als als team uitgebreid gecoacht op communicatie, gedrag en persoonlijke ontwikkeling.

Ron Brummans coacht op een prettige, persoonlijke en transparante wijze. De door Ron gebruikte Life-Languages-systematiek heeft veel bijgedragen om communicatie beter te begrijpen en ernaar te handelen.

Door deze coaching is het nieuwe directieteam goed voorbereid om de uitdaging aan te gaan!”