Tag Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatieve data-analyse
Kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het is een methode om informatie te verzamelen en te analyseren om zo tot betrouwbare en objectieve conclusies te komen. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van complexe fenomenen en het verkrijgen van diepgaande inzichten in de belevingswereld van individuen of groepen. Wij hebben kwalitatief onderzoek volledig geïntegreerd in onze behavioural audits. Het is een waardevolle methode om diepgaande inzichten te verkrijgen en kan bijdragen aan het begrijpen van complexe vraagstukken en het verbeteren van beleid en praktijk.

Behavioural audit en de Q-methode

Met de Q-methode kunnen subjectieve onderwerpen op een betrouwbare en gedetailleerde manier in beeld worden gebracht. De achterliggende gedachte van de methodiek is dat subjectieve beoordelingen het best onderzocht kunnen worden door ze tegen elkaar af te laten wegen. Hierdoor wordt informatie achterhaald over de relatieve perceptie van een respondent.