Categorie Behavioural auditing

Learning history

De methodologie is in het midden van de negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Learning historian pioneer’s group van het Massachusetts Institute of Technology Center for Organizational Learning. Belangrijke betrokkenen zijn onder andere Art Kleiner en George Roth, die ook verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de ‘Field manual for a learning historian’ uit 1996. Enkele belangrijke onderdelen van de learning history methodology hebben we overgenomen en een prominente rol gegeven in onze behavioural audit aanpak.

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatieve data-analyse
Kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Het is een methode om informatie te verzamelen en te analyseren om zo tot betrouwbare en objectieve conclusies te komen. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van complexe fenomenen en het verkrijgen van diepgaande inzichten in de belevingswereld van individuen of groepen. Wij hebben kwalitatief onderzoek volledig geïntegreerd in onze behavioural audits. Het is een waardevolle methode om diepgaande inzichten te verkrijgen en kan bijdragen aan het begrijpen van complexe vraagstukken en het verbeteren van beleid en praktijk.

Kwalitatief interviewen

Kwalitatief interviewen
Voor Internal auditors is interviewen een belangrijke vorm van het verzamelen van data. In dit stuk willen we ‘kwalitatief interviewen’ als methode belichten. Deze vorm van interviewen passen we toe als een van de ontsluitingstechnieken van Behavioural Audits, maar komt ook van pas in ander maatwerkonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan oorzaakanalyses. Het gaat om situaties waar het nodig is om diepgaande, rijke informatie op te halen, waarin je wilt begrijpen wat er werkelijk speelt.

Behavioural audit en de Q-methode

Met de Q-methode kunnen subjectieve onderwerpen op een betrouwbare en gedetailleerde manier in beeld worden gebracht. De achterliggende gedachte van de methodiek is dat subjectieve beoordelingen het best onderzocht kunnen worden door ze tegen elkaar af te laten wegen. Hierdoor wordt informatie achterhaald over de relatieve perceptie van een respondent.